spletna prijava

v nogometno šolo

Obvezni podatki (vpišejo starši) 

V društvo lahko samostojno pristopi vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti. Za člana, ki je mlajši od 15 let pristopno izjavo izpolnijo starši ali skrbniki. 

 

PODATKI O OTROKU 

 

PODATKI O PLAČNIKU

 

VADBENI PROGRAM

Vadba 1x tedensko MALI NOGOMETAŠ zajema: 

 • 1X60 min vadbe
 • osnove nogometa, košarke, rokometa
 • majica, kratke hlače, nogavice

Vadba 2x tedensko NOGOMETAŠ zajema: 

 • 2X60 min vadbe
 • osnove nogometa, košarke, rokometa
 • zaključno tekmovanje
 • priznanje + značka nogometaša
 • 1x majice, 1x kratke hlače, 1x nogavice

Pogoji vadbe v ŠD nogometna šola Škofja loka

 1. Vadba brez spletne ali fizične prijavnice NI MOŽNA, s podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe v NŠ ŠKOFJA LOKA in se z njimi strinjate. Prijavnice lahko oddate preko spletnega obrazca ali nam skenirano pošljete na email info@nsloka.si
 2. Vadba poteka od oktobra 2020 do junija 2021 in je plačljiva.
 3. Mesečni obrok za vadbo je preračunam na število ur v celotnem vadbenem obdobju, zato so mesečni obroki enaki za vsako mesečno obdobje neglede na različno število ur v posameznem obdobju.
 4. Mesečni prispevek za vadbo poravnajo starši na osnovi računa, ki ga pošljemo po elektronski pošti. Plačilo je za tekoči mesec.
 5. Vadba poteka tudi v času počitnic. Zaradi praznikov se mesečni prispevek ne spremeni.
 6. Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se vadeči ne udeleži vadbe zaradi obveznosti oziroma bolezni. Mesečno plačilo je pavšal, tako da se posameznih izostankov od mesečne vadnine ne odšteva.
 7. Vadba se NE ZARAČUNAVA le v primeri, če je otrok prenehal z vadbo na začetku meseca oz. je bil odsoten od vadbe zaradi bolezni cel mesec. O izpisu ali bolezni nas morate obvestiti na elektronski naslov info@nsloka.si najkasneje zadnji dan v mesecu, ko je otrok z vadbo prenehal.
 8. Stroški pošiljanja opominov in zamudnih obresti neplačil, se zaračunavajo z veljavno zakonodajo.
 9. Vpis v skupine je omejen (16 otrok). V kolikor se zapolnijo vsa mesta v skupini, se upošteva vrstni red prijav (glede na datum prvega obiska)
 10. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.

Pristopna izjava v PDF obliki

Prenos pristopne izjave

Če ste pristopno izjavo oddali preko interneta na tej strani vam ni potrebno dodatni izpolniti še PDF izjave. Za odpiranje pristopne izjave potrebujete program PDF Acrobat reader, ki ga lahko dobite tukaj. 

Prijave se že polnijo, pohiti in se prijavi.

X