nogometna šola

Škofja Loka

Nova zgodba v Škofji Loki

Nogometna šola ARENA LOKA ni običajen nogometni klub. Vodilo kluba je seobsegajoče kakovostno delo z mladimi. Poleg tega, da mladim želimo zagotoviti najboljše pogoje za razvoj in napredovanje v uspešne športnike, je poglavitnega pomena tudi hkrati razvoj posameznika celostno osebnost. Zagovarjamo tudi, da prezgodnja specializacija (usmeritev le v en šport) za mlade športnike ni dobra. 

Prav zato bo naša nogometna šola prva, ki bo začela poučevati tri različne športe NOGOMET, KOŠARKA in ROKOMET do 3. razreda OŠ.

Velik poudarek dajemo tudi šolskemu izobraževanju naših igralcev, predvsem pa krepitvi športnega duha, samopodobe, samozavesti in drugih psihofizičnih sposobnosti. To je dobra osnova za širjenje kroga prijateljstva in razvoj socialnih spretnosti.

Verjamemo, da bomo samo s takim pristopom vzgojili vrsto odličnih učencev in tekmovalcev, ki bodo v prihodnje zagotovo posegali po odličnih športnih, šolskih in tudi osebnih uspehih.

Predstavitev

V Nogometni šoli ARENA LOKA razvijamo sistem, ki mladim ponuja dobre pogoje za njihov nadaljnji nogometni, rokometni, košarkaški in tudi osebnostni razvoj. Poudarek je na odličnosti, profesionalnosti, strokovnosti in vrhunskosti na vseh ravneh.

Odločitev za Nogometno šolo ARENA LOKA pa je vendarle tudi izbira za malce drugačno nogometno zgodbo. Filozofijo in vizijo kluba morate razumeti in vam mora ustrezati. Le tako boste v klubu uživali in ga imeli radi in le tako se bo klub skupaj z vami razvijal tudi sam. Prihodnost lahko zgradimo le skupaj.

Nogomet v Nogometni šoli ARENA LOKA ni le igra, je način odraščanja preden vstopite v areno življenja.

Poslanstvo nogometne šole je popularizacija in razvoj nogometa in razvoj mladih v okolju ter zagotavljanje kakovostnega dela, ki omogoča igralcu dvig na višji nivo.

Vizija nogometne šole je izdelati, potrditi in realizirati kvaliteten mladinski program ter postati ena izmed bolj prepoznavnih nogometnih šol v regiji in širše, razširiti bazo mladih igralcev, tesneje sodelovati s klubi v regiji.

Poudarek je na pedagoškem pristopu vseh delavcev nogometne šole, vzgoji nogometašev v zrele osebnosti s športnimi vrednotami, spodbujanju igralcev k Fair play-u, in uvajanje klubske kulture in moralnih načel. Potrebno je tudi delati na šolsko izobraževalnem področju, kar pomeni da sta nogomet in šola enako pomembna in je možno oboje opravljati vzporedno. Pri starših je zelo pomembno razmejiti in definirati odnos klub-trener-igralec-starš. Trenerji in starši se sestanejo vsaj enkrat ali dvakrat letno. Naloga trenerjev je proaktivno sodelovati s starši, iskati z njimi kontakt, načrtovati prihodnost igralca ter spremljati kaj se z igralci dogaja doma.

Zagotavljamo realizacijo zastavljenih ciljev

Zavedamo se, da je za dobre rezultate potrebno kontinuirano strokovno in timsko delo.

Prijave se že polnijo, pohiti in se prijavi.

X